PSIHEDELIČNA TERAPIJA
Poglobljeni enoletni izobraževalni program

V letu 2022 vam prvič ponujamo možnost izobraževanja v enoletnem strokovnem programu iz psihedelične terapije.

Program bo udeležencem omogočal osvojitev širokega spektra tako teoretičnih kot tudi praktičnih znanj. Le-ta jim bodo v pomoč pri razumevanju in izvedbi terapevskih procesov, ki temeljijo na intenzivnih, razširjenih stanjih zavesti. To je predvsem pri metodah kot so psihedelična terapija, holotropsko dihanje, procesno delo, ter drugih sorodnih tehnikah dela z globoko duševnostjo.

Program bo potekal na Inštitutu Zajčja luknja, v obliki mesečnih modulov skozi celotno leto 2022. Vsebina izobraževanja bo dostopna tudi prek spleta.

Za leto 2022 smo zapolnili vsa razpisna mesta. Pošljete lahko informativno prijavnico za leto 2023.

KOMU JE NAMENJEN?

 • Strokovnim delavcem in študentom s področja psihoterapije, psihologije, medicine in socialnega dela.
 • Posameznikom, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi, ki doživljajo intenzivna, razširjena stanja zavesti.
 • Drugi zainteresirani strokovni javnosti in posameznikom.

KAKO BO POTEKAL?

 • V Ljubljani, v slovenskem jeziku.
 • V obliki desetih vikend modulov (sobota in nedelja), skozi celotno leto 2022.
 • Skupaj 160 teoretičnih in praktičnih ur.
 • Z možnostjo dostopa do posnetkov in vsebin prek spleta.

CENA PROGRAMA

 • 1.400 EUR (enkratno plačilo)
 • 1.600 EUR (plačilo na obroke, 4 x 400 EUR)
 • Dodatni 20% popust za vse študente.

PREGLED PROGRAMA

Pričetek izobraževanja: januar 2022
Zaključek izobraževanja: december 2022
Prijava do: 28. januar 2022
Cena: 1400 EUR ali 4 x 400 EUR, 20% popust za študente
Plačilo ali prvi obrok: 28. januar 2022
Število razpoložljivih mest: 12 (Za leto 2022 smo zapolnili vsa razpisna mesta.)

IZOBRAŽEVALNI MODULI

29. januar 2022

UVODNO SREČANJE

 • Predstavitev izobraževalnega procesa
 • Medsebojna predstavitev in spoznavanje
 • Vprašanja in odgovori

26. in 27. februar 2022

MODUL 1: UVOD V PSIHEDELIČNO TERAPIJO

 • Zgodovinski pregled razvoja psihedelične terapije
 • Primerjava med klasično psihoterapijo ter psihedelično in psiholitično terapijo
 • Zakonodajne možnosti in omejitve izvajanja psihedelične terapije pri nas in v svetu

26. in 27. marec 2022

MODUL 2: PSIHEDELIČNE SNOVI IN NJIHOVA RABA

 • Psihedelične snovi uporabne v terapiji
 • Farmakološki in psihodinamski učinek psihedelikov
 • Primerjava z drugimi psihiatričnimi zdravili in psihiatrično obravnavo duševnih motenj
 • Zakonodaja na področju psihotropnih snovi

23. in 24. april 2022

MODUL 3: OSNOVE PSIHEDELIČNE TERAPIJE

 • Indikacije in kontraindikacije za psihedelično terapijo
 • Osebnost klienta in terapevta
 • Priprava klienta na izkušnjo (set)
 • Priprava terapevtskega okolja (setting)
 • Izvedba seanse, nudenje podpore med seansami in reševanje morebitnih zapletov
 • Integracija psihedelične izkušnje

28. in 29. maj 2022

MODUL 4: PODPORNI MEHANIZMI (GLASBA IN DELO S TELESOM)

 • Razumevanje razvojnega toka internalizirane psihedelične izkušnje
 • Glasba kot orodje modulacije in podpore
 • Delo s telesom kot orodje modulacije in podpore
 • Druge komplementarne tehnike (holotropsko dihanje, čuječnost, ipd.)

25. in 26. junij 2022

MODUL 5: RAZŠIRJENA KARTOGRAFIJA PSIHE

 • Biografski, perinatalni in transpersonalni nivo nezavednega
 • Perinatalne matrice (BPM) in pomen travme rojstva
 • Sistemi zgoščenih izkušenj (COEX)
 • Kolektivno nezavedno in arhetipi

24. in 25. september 2022

MODUL 6: ARHITEKTURA DUŠEVNIH MOTENJ IN TERAPEVTSKI MEHANIZMI SPREMEMB

 • Nevrotične, mejne in psihotične motnje v luči razširjene kartografije
 • Spremembe v strukturi osebnosti in pogleda na svet
 • Ojačanje klasičnih terapevtskih mehanizmov
 • Sprememba v dinamiki COEX sistemov
 • Intrapsihični proces smrti in preporoda ega
 • Izkušnje transpersonalnega nivoja nezavednega

Oktober 2022

MODUL 7: DELO S TRAVMO (PTSM)

 • Integracija psihedelične izkušnje z vidika teorije travme
 • Sistemi notranjih družin
 • Delo z nezaključenim procesom: aktivacija pretekle travmatske izkušnje
 • Izkušnja spremenjenega stanja zavesti kot travmatska izkušnja
 • Transgeneracijska in kolektivna travma
 • Delo v živo: supervizija ali osebno delo

November 2022

MODUL 8: DELO Z LJUDMI V KRIZI

 • Psihedelična izkušnja med duhovnostjo in psihopatologijo
 • Razumevanje duhovne krize (“spiritual emergency”) po Stanislavu in Christini Grof
 • Delo s spremenjenimi in ekstremnimi stanji zavesti v okviru procesno usmerjene psihologije (“processwork”)
 • Pomen podporne mreže ob doživljanju krize (po načelih metode Odprtega dialoga in drugih, nemedicinskih pristopov)
 • Problematika uporabe psihedeličnih snovi pri občutljivih posameznikih
 • Praktična podpora v kriznih situacijah (pomen prehrane, telesnih tehnik, gibanja, meditacije, ustvarjalnosti, …)

December 2022

MODUL 9: IZKUSTVENA DELAVNICA HOLOTROPSKEGA DIHANJA

 • Razvoj in zgodovina holotropskega dihanja kot alternativa psihedelični izkušnji
 • Izkustvena delavnica v centru Velosimed

PREDAVATELJI

Marko Vide (vodja programa in predavatelj) je specializant psihodinamske psihoterapije ter diplomant psihoterapevtske znanosti Univerze Sigmunda Freuda.
Mina Paš (predavateljica) je integrativna relacijska psihoterapevtka in doktorica medicine. Izobraževanje je zaključila na Inštitutu IPSA.
Jure Capuder (predavatelj) je dipl. filozof in naturopat. Ukvarja se s celostno podporo ljudem v duševnih krizah. Diplomiral je na Šoli za evolutivno naturopatijo v Novi Gorici.
Mojca Studen (predavateljica) je psihoterapevtka, ki deluje po principih transpersonalne in sistemske psihoterapije, čuječnosti, hipnoterapije in holotropskega dihanja.

PROGRAM TEMELJI NA DELU PSIHOTERAPEVTOV

Stanislav Grof

Arnold Mindell

Ralph Metzner

Françoise Bourzat

Friederike M. Fischer

James Fadiman

Mark Seelig

Silvia Polivoy

Mark Haden

Myron J. Stolaroff

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Kaj je Inštitut Zajčja luknja?2021-12-20T19:08:30+00:00

Zajčja luknja je inštitut za psihoterapijo in raziskovanje zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti, ustanovljen leta 2015 v Ljubljani.

Primarna dejavnost Inštituta je izvajanje psihoterapevtskih storitev, kot tudi znanstvenih raziskav med različnimi oblikami psihoterapije ter drugimi metodami zdravljenja duševnih motenj.

Dejavnosti Inštituta obsegajo tudi informativno-izobraževalne dejavnosti kot so organiziranje konferenc, delavnic in izobraževalnih programov.

Pri našem delu smo zavezani najvišjim etičnim standardom psihoterapevtske stroke ter sprejeti raziskovalni in drugi zakonodaji.

Ali bom po zaključku izobraževanja prejel(a) certifikat ali potrdilo?2021-12-20T18:25:42+00:00

Vsi udeleženci bodo po zaključku izobraževalnega programa prejeli certifikat. Z njim bo inštitut potrdil tako njihovo udeležbo, kot tudi obseg znanj, ki so jih osvojili.

Ali lahko program opravim tudi na daljavo prek spleta?2021-12-20T18:20:33+00:00

Udeležencem priporočamo udeležbo v živo.

Posnetki in ostale vsebine bodo še 30 dni po zaključku posameznega modula dosegljive na spletu. Udeleženci, ki se posameznega modula ne bodo mogli udeležiti v živo, bodo tako lahko kljub odsotnosti osvojili predstavljene vsebine.

Sodelovanje prek spleta v živo ne bo mogoče.

Ali se lahko udeležim le enega ali le nekaj izbranih modulov iz programa?2021-12-20T18:29:23+00:00

Izobraževalnega programa se lahko udeležite le v celoti.

Posnetki in ostale vsebine bodo še 30 dni po zaključku posameznega modula dosegljive na spletu. Udeleženci, ki se posameznega modula ne bodo mogli udeležiti v živo, bodo tako lahko kljub odsotnosti osvojili predstavljene vsebine.

Kdo so predavatelji in izvajalci programa in kakšne so njihove akreditacije?2021-12-20T18:34:59+00:00

Program pripravlja in izvaja Inštitut Zajčja luknja, zasebni psihoterapevtski zavod.

Marko Vide (vodja programa in predavatelj), specializant psihodinamske psihoterapije ter diplomant psihoterapevtske znanosti Univerze Sigmunda Freuda.

Mina Paš (predavateljica), integrativna relacijska psihoterapevtka in doktorica medicine. Izobraževanje je zaključila na Inštitutu IPSA.

Jure Capuder (predavatelj), dipl. filozof in naturopat. Diplomiral je na Šoli za evolutivno naturopatijo v Novi Gorici.

Mojca Studen (predavateljica) je psihoterapevtka, ki deluje po principih transpersonalne in sistemske psihoterapije, čuječnosti, hipnoterapije in holotropskega dihanja.

Vsi predavatelji imajo dolgoletne osebne izkušnje z delom v razširjenih stanjih zavesti, nudenjem strokovne pomoči pri integraciji takšnih izkušenj, kot tudi nudenjem podpore ljudem v duševnih krizah.

Ali bom po zaključenem programu lahko delal kot psihedelični terapevt?2021-12-22T22:35:59+00:00

V Sloveniji dela kot psihedelični terapevt ali psihoterapevt zaenkrat ni mogoče izvajati – tako zaradi restriktivne zakonodaje na področju psihotropnih snovi, kot tudi zaradi neurejene  zakonodaje, ki bi pokrivala samo psihoterapevtsko dejavnost.

Kljub temu vam bo ta izobraževalni program podal širok nabor tako teoretičnih kot tudi praktičnih znanj, ki vam bodo služila kot pomembna osnova za vaš strokovni razvoj na tem področju. Samo delo boste ob izpolnitvi pogojev, ki bodo za to potrebni lahko opravljali v primeru, da bo zakonodaja v prihodnje to omogočala ali v primeru, da boste svojo prakso izvajali na področju držav, kjer je to področje pravno urejeno (npr. Češka, Nizozemska, ZDA, Kanada, Brazilija, Jamajka, Peru ipd.).

Nabor podanih znanj vam bo hkrati omogočal nudenje podpore ljudem, ki uporabljajo psihedelične snovi izven terapevtskega okvira ali ljudem, ki brez psihotropnih snovi doživljajo druga intenzivna stanja zavesti.

Ali program vključuje uporabo psihedeličnih snovi?2021-12-20T18:38:28+00:00

Izobraževalni program ne vključuje uporabe ali uživanja psihedeličnih snovi.

Kljub temu bo udeležencem omogočeno izkustveno doživetje razširjenih stanj zavesti s pomočjo tehnike holotropskega dihanja.

Komu je program namenjen? Ali moram biti terapevt ali študent omenjenih smeri?2021-12-20T18:39:34+00:00

Program je vsebinsko namenjen primarno strokovnim delavcem in študentom s področja psihoterapije, psihologije, medicine in socialnega dela.

Nanj se lahko vpišete tudi vsi ostali posamezniki, ki se pri svojem delu srečujete z ljudmi, ki doživljajo intenzivna, razširjena stanja zavesti, kot tudi drugi strokovnjaki in posamezniki, ki bi vam ta znanja predstavljala pomembno nadgradnjo vašega dela ali študija.

Imam dodatna vprašanja. Kako lahko stopim v stik z vami?2021-12-20T12:01:37+00:00

Če imate dodatna vprašanja nam lahko pišete na naslov marko@rabbitholeinstitute.org. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

PSIHEDELIČNA TERAPIJA

Poglobljeni enoletni izobraževalni program

2022-04-19T08:38:57+00:00January 2nd, 2022|Dogodki, Izobraževanje, Strokovna javnost|
Go to Top