Naša zunanja sodelavka Anja Cehnar je ob podpori in sodelovanju inštituta Zajčja luknja ter oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, izvedla mednarodno kvalitativno raziskavo o zdravilni uporabi ajavaske.

V raziskavi smo preiskovali doživljanje med psihedelično izkušnjo, ki se je zgodila v nadzorovanem okolju. Ker psihedelične terapije v Sloveniji in drugod po svetu razen znotraj kliničnih študij ni na voljo, smo se odločili, da se osredotočimo na doživljanja sprožena z ajavasko. Ta psihedelik se namreč v večini primerov uživa v tradicionalnem obrednem kontekstu, kar predstavlja najboljši približek nadzorovanemu okolju.

Ajavaska je prav tako primerna za preučevanje zaradi hitro rastočega »ajavaska turizma«, ki je prisoten že v mnogih državah Evrope, zaradi česar se bo obredov z ajavasko udeleževalo vedno več ljudi. V raziskavi nas je v splošnem zanimalo, katere so tiste kvalitete izkušnje z ajavasko, ki jo naredijo za posameznika pomenljivo. Predvsem nas je zanimalo, kako izkušnje z ajavasko doživljajo osebe s simptomi depresije, saj je to duševna težava, ki je najbolj razširjena po svetu  in ki je prav tako ena izmed najbolj raziskovanih na področju psihedelične psihoterapije.

Prvi cilj pričujoče raziskave je bil bolje razumeti podporne vidike samozaznane zdravilne izkušnje z ajavasko. Bolj specifično identificirati nekatere dejavnike in procese obredne izkušnje z ajavasko, ki doprinesejo k samozaznanim pozitivnim spremembam v psihičnem blagostanju.

Rezultate raziskave si lahko ogledate v magistrskem delu Terapevtski potencial ajavaske: podporni vidiki in samozaznane spremembe.

Za več podrobnosti o raziskavi kontaktirajte Anjo Cehnar (anja.cehnar@rabbitholeinstitute.org).