Naša zunanja sodelavka Anja Cehnar je ob podpori in sodelovanju inštituta Zajčja luknja ter oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pričela z novo mednarodno kvalitativno raziskavo o zdravilni uporabi ayahuasce.

Cilj raziskave je bolje razumeti, če in kako lahko ayahuasca pomaga posamezniku pri izboljšanju psihičnega blagostanja. V raziskavi se bo preučevalo doživljanja posameznikov med izkušnjo z ayahuasco, natančneje, kaj je tisto, kar zaznavajo kot zdravilno. Drugi del raziskovalnega vprašanja se nanaša na zaznane spremembe v psihičnem blagostanju posameznikov po pomembnih izkušnjah z ayahuasco.

Udeleženci bodo rekrutirani z objavo v desetih večjih facebook skupinah širom sveta na temo ayahuasce. V objavi bodo k sodelovanju nagovorjeni predvsem ljudi, ki so se v preteklosti odločili za pitje ayahuasce z namenom reševanja določenih osebnih težav, kot so depresija, anksioznost in ostala neravnovesja v duševnem zdravju. Udeleženci bodo najprej izpolnili kratek vprašalnik, na podlagi katerega bo izbranih 15 oseb za intervju.

Raziskava bo v skladu z etičnimi načeli Komisije za etiko Filozofske Fakultete. Poročilo bo v angleškem jeziku predvidoma objavljeno v sredini leta 2019.

Za več podrobnosti o raziskavi kontaktirajte Anjo Cehnar (anja.cehnar@rabbitholeinstitute.org).