V inštitutu smo med septembrom 2015 in junijem 2016, izvedli raziskavo o zdravilnem potencialu ayahuasce, s katero smo želeli evalvirati vpliv dela z ayahuasco na psihopatologijo in generalno zadovoljstvo z življenjem. Šlo je za prvo tovrstno študijo v Sloveniji.

V raziskavi udeležencem nismo dajali ayahuasce, temveč smo z intervjuji in vprašalniki spremljali ljudi, ki so imeli izkušnjo ayahuasce v različnih okoljih izven našega inštituta.

Kaj je ayahuasca?

Ayahuasca je ime za pripravek, ki ga ljudje s področja Amazonije že stoletja uporabljajo v zdravilne in duhovne namene.

Glavni sestavini ayahuasce sta rastlini Banisteriopsis Caapi in Psychotria Viridis, vendar se v pripravek lahko dodajo tudi druge rastline. Kemijsko gre za kombinacijo DMTja, prisotnega v P. Viridis in MAO inhibitorja v B. Caapi. MAO inhibitor zavira delovanje encima monoamin oksidaza, ki razgradi DMT ob oralni uporabi. Če ti dve snovi zaužijemo hkratii, pride do polnega delovanja DMTja v telesu in možganih, kar je osnova za vizije, ki so ponavadi del ayahuasca izkušnje.

Kljub temu, da so se rastline kot je ayahuasca stoletja uporabljale v Amazoniji, se je s kolonizacijo celine in preganjanjem tovrstnih praks njihova uporaba močno zmanjšala in skoraj izginila. Na srečo pa se je uporaba ayahuasce v izoliranih področjih Amazonije obdržala in omogočila ohranitev tega starodavnega znanja.

Zakaj raziskava?

V zadnjem času je na voljo vedno več izsledkov raziskav, ki kažejo na zelo obetajoče vplive ayahuasce pri odvisnostih, depresiji, anksioznosti, post travmatski stresni motnji in drugih stanjih (Doinguez-Clave. et.al, 2016).

Raziskave kažejo, da delo z ayahuasco okrepi in utrdi človekovo sposobnost ostati v stanju Opazovalca (Soler et. al., 2016), kar pomaga, da se posameznik ne identificira z emocionalnimi stanji. Prav to je ključnega pomena na primer pri depresiji in samomorilnosti (Bieling et al., 2012, Hargus et al., 2010), odvisnostih, motnjah hranjenja in ostalih motnjah. Raziskave kažejo tudi, da delo z ayahuasco zelo ojači ljubezen do sebe, stik s svojim bistvom in s tem pripomore, da posameznik lažje reče “Ne” nezdravim odločitvam in se odloči za vedenja, ki so zanj koristna.

Introspektivno stanje, ki je značilno za izkušnjo z ayahuasco človeku omogoča močno refleksijo preteklih dogodkov in ponavadi vsebuje preplet misli, spominov in telesnih občutij, kar omogoči posamezniku, da podoživi in integrira te izkušnje. Proces ponavadi poteka v “valovih”, kar omogoča posamezniku, da hkrati ostaja v stanju Opazovalca med tem ko podoživlja pretekle izkušnje. Prav to pa je ključno tudi pri globinskem psihoterapevtskem procesu in proces, ki omogoči integracijo travmatskih izkušenj v tukaj in zdaj in s tem pripomore k zdravljenju.

Za proces zdravljenja je ključno tudi varno okolje, kar omogoča obredna uporaba ayahuasce z izkušenim ayahuascerom, ki vodi obred. Tudi tule ne moremo mimo vzporednice s psihoterapijo kjer je terapevtski odnos tisti, ki omogoča človeku dovolj varnosti, da se človek poda v svet travme.

Raziskovalno poročilo:

pdf

Evalvacija zdravilnega potenciala Ayahuasce na psihopatologijo in splošno zadovoljstvo z življenjem (osveženo 29.6.2018, različica 1.1.)

 

Viri:

Dominguez-Clave, E., Soler, J., Elices, M., Pascual, J., C., Alvarez, E., De la Fuente Revenga, M., Friedlander, P., Fielding, A., Riba, J. (2016). Ayahuasca: pharmacology, neuroscience and therapeutic potential. Brain research bulletin.

Bieling, P. J., Hawley, L. L., Bloch, R. T., Corcoran, K. M., Levitan, R. D., Young, L. T., MacQueen, G. M ., and Segal, Z. V. (2012). Treatment-specific changes in decentering following mindfulness- based cognitive therapy versus antidepressant medication or placebo for prevention of depressive relapse. J Consult Clin Psychol., 80(3), 365-372. doi:10.1037/a0027483

Hargus, E., Crane, C., Barnhofer, T., and Williams, J. M. G. (2010). Effects of mindfulness on meta- awareness and specificity of describing prodromal symptoms in suicidal depression. Emotion, 10(1), 34-42. doi:10.1037/a0016825

Soler, J., Elices, M., Franquesa, A., Barker, S., Friedlander, P., Feilding, A., Pascual, J. M., and Riba, J. (2016). Exploring the therapeutic potential of Ayahausca: Acute intake increases mindfulness- related capacities. Psychopharmacology. doi: 10.1007/s00213-015-4162-0